IZDVOJENE SKULPTURE U BRONCI

TORZO

1976.

godina

BRONCA

materijal izrade

26 cm

visina

FIGURA ŽENE

1979.

godina

BRONCA

materijal izrade

73 cm

visina

ČOVJEK KOJI TRAŽI SUNCE

1981.

godina

BRONCA

materijal izrade

71 cm

visina

MOLITVA ZA MIR

1982.

godina

BRONCA

materijal izrade

66 cm

visina

BALERINA

1982.

godina

BRONCA

materijal izrade

49,8 cm

visina

ZELENI KONJ

2012.

godina

BRONCA

materijal izrade

43 cm

visina