Vrlo smo ponosni na novi luksuzni katalog A3 formata na temu skulptura Josipa Konte.

Katalog sadrži 128 stranica bogatih slikama skulptura i prikazuje po nekoliko slika svake skulpture, uključujući slike određenih detalja svake skulpture.

Korice kataloga presvučene su platnom na kojemu je slika koja prikazuje siluetu portreta Josipa Konte koji izranja iz maglice koja simbolizira njegov afinitet prema slikarstvu.