UVJETI KORIŠTENJA 
 
1. UVOD
 
1.1 Koja je naša uloga?
 
Josip Konta Art d.o.o. predstavlja i zastupa umjetnika, akademskog kipara i slikara Josipa Kontu (u daljnjem tekstu: Umjetnik). 
 
Josip Konta Art d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 80 (u daljnjem tekstu: Josip Konta Art d.o.o.) obavlja uslugu prodaje autorskih umjetnina Josipa Konte (u daljnjem tekstu: Umjetnine) na način da se naručene Umjetnine bez skladištenja izravno od Umjetnika dostavljaju kupcu. Isporučitelj kupljenih Umjetnina je Josip Konta Art d.o.o. iz Zagreba u ime i za račun Umjetnika.
 
1.2. Vrste umjetnina
 
Umjetnine u našoj ponudi mogu po svojoj vrsti biti skulpture, ulja na platnu, grafike i pastelni crteži. U tekstu pojam Umjetnine podrazumijeva sve vrste umjetnina koje mogu biti u našoj ponudi - skulpture, ulja na platnu, grafike ili pastelni crteži osim ako nije drukčije naznačeno, u takvom će slučaju u tekstu pisati Umjetnine vrsta skulpture, Umjetnine vrsta ulja na platnu, Umjetnine vrsta grafike ili Umjetnine vrsta pastelni crtež.
 
Skulpture u našoj ponudi u pravilu su izrađene u patiniranoj bronci, osim ako nije drukčije naznačeno. Ulja na platnu i pastelni crteži u ponudi mogu biti sa okvirom ili bez okvira, odnosno onako kako će u opisnom tekstu biti naznačeno.
 
1.3. Edicije
 
Sve skulpture Josipa Konte modelirane u gipsu, ručno su izrađene unikatne skulpture Josipa Konte. Unikatne skulpture nisu namijenjene prodaji. Skulpture Josipa Konte izrađene od patinirane bronce mogu biti isključivo originalni primjerci, izrađeni do osam originalnih kopija (oznake edicija 1/1 - 1/8) namijenjenih prodaji, te do četiri autorska primjerka (oznake edicije EA I/IV - IV/IV) koji nisu komercijalni, odnosno nisu namijenjeni prodaji.
 
Ulja na platnu i pastelni crteži unikatna su umjetnička djela. Grafike se izrađuju u limitiranim edicijama.
 
1.4. Način rada naše Internet trgovine
 
Internet stranica www.josipkontaart.com vlasništvo je Josip Konta Art d.o.o. Djelatnost Internet trgovine https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online , koja se nalazi u sklopu Internet stranice www.josipkontaart.com, je obavljanje usluge prodaje Umjetnina na način da se prodana Umjetnina bez skladištenja, izravno od Umjetnika, dostavlja kupcu. Isporučitelj prodanih Umjetnina je Josip Konta Art d.o.o. iz Zagreba.
 
Internet stranica www.josipkontaart.com, kojoj pripada Internet trgovina https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovdje navedenim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.josipkontaart.com Internet trgovine pristajete na ovdje navedene Uvjete korištenja, te se obvezujete iste poštovati.
 
Josip Konta Art d.o.o. putem Internet trgovine omogućuje kupnju asortimana Umjetnina koja se nalazi u ponudi. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem, promidžbom, prodajom, naplatom te organiziranjem isporuke sa vanjskim suradnicima.
 
1.5. Kako se postaje kupac
 
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči Umjetninu ili Umjetnine, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz digitalni obrazac Registracije, kao Registrirani korisnik ili kao Gost korisnik, za što će se dobiti potvrda narudžbe na adresu elektronske pošte Kupca.
 
1.6. O Ugovoru
 
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Josip Konta Art d.o.o. na jedan od slijedećih načina: 
    • dovršenjem narudžbe i izvršenjem kartičnog plaćanja kao Registrirani korisnik nahttps://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online
    • dovršenjem narudžbe i izvršenjem kartičnog plaćanja kao Gost bez registracije na https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online
    • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Registrirani korisnik po ponudi zaprimljene putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Gost bez registracije po ponudi zaprimljene putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Registrirani korisnik putem servisa PayPal
    • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Gost bez registracije putem servisa PayPal
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni:
    • potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15)
    • ovi Uvjeti korištenja
    • obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
1.7. Prodajna cijena
 
Prodajna je cijena izražena u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s uključenim PDV-om. Na raspolaganju Vam je kalkulator koji pretvara prodajni iznos u valute drugih država, radi Vaše lakše usporedbe. Obratite pozornost na zadan način upisa brojčanog iznosa u kalkulator. Tako dobivene prodajne cijene u valutama drugih država su informativne i nisu obvezujuće za Josip Konta Art d.o.o., obzirom da su moguća određena odstupanja zbog tečajnih razlika u odnosu na prodajnu cijenu izraženu u hrvatskim kunama (HRK). Relevantan je isključivo tečaj Hrvatske narodne banke.
 
1.8. Tečajne razlike
 
Josip Konta Art d.o.o. ne odgovara za eventualne dnevne tečajne razlike. Josip Konta Art d.o.o. će uložiti maksimalan angažman kako bi redovito ažurirao tečaj. Stanje tečajnih lista može se provjeriti na lokaciji https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista, odnosno tečajna lista Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb, Republika Hrvatska. Na dan prodaje isključivo vrijedi cijena izražena u Hrvatskim kunama (HRK).
 
1.9. Naše pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja
 
Josip Konta Art d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio www.josipkontaart.com uključujući pripadajuću Internet trgovinu, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.
 
Josip Konta Art d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.josipkontaart.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta korištenja.
 
1.10. Kome se dozvaljava korištenje naših Internet stranica
 
Korištenje usluga www.josipkontaart.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.josipkontaart.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Josip Konta Art d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
 
1.11. Uvjeti korištenja naših fotografija
 
Josip Konta Art d.o.o., odnosno www.josipkontaart.com ne jamči da fotografije bilo koje ponuđene Umjetnine u potpunosti vizualno odgovaraju izgledu Umjetnine u stvarnosti.  Razlog tome su tehnička ograničenja  uređaja kojima je fotografiranje izvršeno, odnosno tehnička ograničenja na kojima se fotografije pregledavaju, na primjer, to mogu biti ograničenja softwarea, različite kalibracije monitora tehničkih uređaja na kojima se vrši pregledavanje sadržaja Internet trgovine, osvjetljenje prilikom fotografiranja, refleksija okoline prilikom fotografiranja i slično. Iz tih razloga moguća su manja odstupanja u nijansama boja.
 
1.12. Mogućnost nenamjernih pogrešaka u tekstu
 
Za moguće nenamjerne greške kod opisa Umjetnine ne odgovaramo. Moguće su male različitosti između Umjetnina u stvarnosti u smislu dimenzija i istih tih Umjetnina opisanih na ovim stranicama, zbog uporabe različitog pristupa mjerenju dimenzija Umjetnina i/ili različitih kalibracija mjernih instrumenata. Te razlike mogu biti vrlo male i nemaju utjecaj na cjelokupni dojam Umjetnine. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 
2. UVJETI PRODAJE
 
2.1. Sklapanje Ugovora o prodaji
 
Ovi Uvjeti korištenja kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim Umjetninama predstavljaju ponudu Josip Konta Art d.o.o. kroz Internet trgovinu www.josipkontaart.com za sklapanje Ugovora, te Korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između Kupca i Josip Konta Art d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima  korištenja.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabrane Umjetnine ili Umjetnina putem Internet trgovine www.josipkontaart.com uz plaćanje odgovarajuće naknade, odnosno cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: komunikacije putem Internet trgovine, elektroničke pošte, telefona s ljudskim posredovanjem i/ili bez njega.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada kupac prihvati ponudu Josip Konta Art d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

   • dovršenjem narudžbe i izvršenjem kartičnog plaćanja kao Registrirani korisnik nahttps://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online
   • dovršenjem narudžbe i izvršenjem kartičnog plaćanja kao Gost bez registracije na https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online
   • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Registrirani korisnik po ponudi zaprimljene putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Gost bez registracije po ponudi zaprimljene putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Registrirani korisnik putem servisa PayPal
   • dovršenjem narudžbe i izvršenjem plaćanja kao Gost bez registracije putem servisa PayPal

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni:

   • potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15)
   • ovi Uvjeti korištenja
   • obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

2.2. Uvjeti registracije kao Registrirani kupac

Opcija registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o Umjetninama i posebnim ponudama. Također, registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Korisnik/Kupac je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik/Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta korištenja iz ovog poglavlja, Josip Konta Art d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun Korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

2.3. Raskid Ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga. Odnosno 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, Umjetnina koja je predmet Ugovora, predana u posjed.

Nakon roka od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja Ugovora, odnosno od dana kada je Umjetnina koja je predmet Ugovora predana u posjed Kupcu, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora.

Ako je predmet raskida Ugovora Umjetnina koja je oštećena nakon dostave Kupcu, odnosno nakon što je obavljena primopredaja od strane kurirske službe, a obzirom da je Kupac prilikom primopredaje dužan pregledati dostavljenu Umjetninu, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora.

2.4. Obavijest o raskidu Ugovora

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Josip Konta Art d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom preporučenom poštom (na Josip Konta art studio, Dalmatinska ul. 7, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., u kojoj će Kupac navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i navedeni pisani Obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (PREUZMITE OVDJE) Kupac može elektroničkim putem ispuniti i poslati, u tom slučaju Josip Konta Art d.o.o. će Kupcu bez odgađanja e-poštom poslati potvrdu o primitku obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

2.5. Uvjeti povrata sredstava Kupcu

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava Kupcu u iznosu koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Josip Konta Art d.o.o., odnosno www.josipkontaart.com, zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da Kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat, osim troška transporta. Povrat novca Josip Konta Art d.o.o. izvršiti će tek nakon što mu Umjetnina bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora. Josip Konta Art d.o.o. ne snosi eventualne troškove naknade povrata sredstava Kupcu od strane banke Kupca i slično, a koje Kupac može imati kod povrata novčanih sredstava.

2.6. Adresa povrata Umjetnine

Kupac je dužan Umjetninu predati ili je dostaviti na adresu Umjetnika; JOSIP KONTA art studio, Dalmatinska ul. 7, HR-10000 Zagreb, Hrvatska,

bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je prema Josip Konta Art d.o.o., odnosno www.josipkontaart.com, Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Sve izravne i neizravne troškove povrata Umjetnine Kupac snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete te se smatra da Kupac nije vratio Umjetninu.

2.7. Troškovi povrata pošiljke

Upućujemo Kupca da prije prihvaćanja ponude i sklapanja Ugovara s Josip Konta Art d.o.o. provjeri troškove slanja pošiljke u slučaju povrata uslijed raskida Ugovora. Svi potrebni podaci vezani na pošiljku (dimenzije sanduka i težina pošiljke) za točan izračun troškova povrata pošiljke pošiljatelju  dostupni su na https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online za svaku Umjetninu.

Kupac se moli, ukoliko ima nejasnoća, da nas prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385951144444 ili se javi na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi mu dodatno bio objašnjen postupak vraćanja Umjetnine.

2.8. Odgovornost za umanjenje vrijednosti

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti Umjetnine koje je rezultat rukovanja Umjetninom. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak sukladan vrijednosti originalne ambalaže. U tom slučaju biti će te obaviješteni.

2.9. Mogućnost tužbe za poslovnu štetu

Upućujemo Kupca na mogućnost tužbe za poslovnu štetu u slučaju propuštene prodaje Umjetnine vrste skulptura, ulje na platnu i pastelni crtež drugom kupcu tokom procesa raskida Ugovora, obzirom da Umjetnina nije u posjedu Josip Konta Art d.o.o. tokom procesa raskida Ugovora.
 

2.10. Uvjeti i postupak kupnje

Kupac se upućuje da se prije kupnje u potpunosti upozna sa svim karakteristikama Umjetnine. Kupci su slobodni zatražiti bilo kakve dodatne informacije o Umjetninama za koje ste zainteresirani kako bi otklonili bilo kakve nepoznanice. Svaku Umjetninu moguće je fizički razgledati na lokaciji JOSIP KONTA art studio ili na lokaciji izložbe gdje je Umjetnina izložena, za što će Josip Konta Art d.o.o. Kupcu dati sve potrebne informacije, kako bi Kupac razgledavanje Umjetnine mogao ostvariti. U tom slučaju upućujemo Kupca da nas kontaktira na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefonski broj +385951144444. 

Glavne karakteristike Umjetnina, uvjeti uporabe, cijene, posebne pogodnosti, načini plaćanja i načini dostave odnose se na Umjetnine u ponudi i važeće su u trenutku zaključene narudžbe, odnosno stupanja Ugovora na snagu. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaku Umjetninu.

2.11. Prodajna cijena u košarici

Cijena Umjetnine u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte Kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. 

Prodajna je cijena izražena u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s uključenim PDV-om. Na raspolaganju Vam je kalkulator koji pretvara prodajni iznos u valute drugih država, radi Vaše lakše usporedbe. Obratite pozornost na zadan način upisa brojčanog iznosa u kalkulator. Tako dobivene prodajne cijene u valutama drugih država su informativne i nisu obvezujuće za Josip Konta Art d.o.o., obzirom da su moguća određena odstupanja zbog tečajnih razlika u odnosu na prodajnu cijenu izraženu u hrvatskim kunama (HRK). Relevantan je isključivo tečaj Hrvatske narodne banke.

Ista cijena svih stavki bit će navedena na Računu i Otpremnici koja će biti poslana zajedno s Umjetninom.

2.12. Obavijest o potvrdi narudžbe

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. Molimo Kupca da provjeri odjeljak neželjena pošta.

U slučaju da ipak niste zaprimili obavijest o potvrdi narudžbe unutar jednog sata, molimo Kupca da nas kontaktira na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefonski broj +385951144444 kako bi pomogli u realizaciji narudžbe.

2.13. Kupnja bez registracije

Moguća je kupnja bez registracije nakon što je Kupac pročitao i prihvatio opće odredbe.

2.14. Zaštita podataka pri kupnji

Josip Konta Art d.o.o. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost Posjetitelja/Korisnika/Kupca www.josipkontaart.com Internet stranica te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima korištenja. Internet stranica www.josipkontaart.com može prikupljati osobne podatke Korisnika/Kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste Korisnik/Kupac dobrovoljno dostavi www.josipkontaart.com.

Internet stranica www.josipkontaart.com navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva Korisnika/Kupca kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga www.josipkontaart.com. Internet stranica www.josipkontaart.com prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o Korisnicima/Kupcima koji se odnose na način uporabe www.josipkontaart.com bez otkrivanja identiteta Korisnika/Kupca i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta Korisnika/Kupca.

Internet stranica www.josipkontaart.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Internet stranica www.josipkontaart.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja www.josipkontaart.com od strane Posjetitelja/Korisnika/Kupaca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke www.josipkontaart.com će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog Korisnika/Kupca.

2.15. Komunikacija sa Kupcima u promotivne svrhe

Registracijom ili sklapanjem Ugovora dajete suglasnost da Vas www.josipkontaart.com u svrhu promocije može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, posebnim ponudama ili promjeni načina pružanja usluge.
Korisnika/Kupca može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost slanjem zahtjeva na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u kojem je napisana riječ "ODJAVA".
  
3. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE
 

3.1. Troškovi dostave

Troškove dostave do adrese Kupca snosi Josip Konta Art d.o.o., u rokovima sukladno sa uvjetima navedenim u ovim Uvjetima korištenja, ukoliko nije drukčije naznačeno. Rok isporuke je vremenski okvir unutar kojeg će Josip Konta Art d.o.o. kupljenu Umjetninu otpremiti Kupcu.
 
3.2. Pakiranje Umjetnina
 
Naručena Umjetnina ili Umjetnine pakirane su na način da se uobičajenom manipulacijom u internacionalnom transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Svaku Vašu naručenu Umjetninu pakiramo u drvene sanduke i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom. Ne morate brinuti, Vaša će Umjetnina će stići u urednom/neoštećenom stanju u maksimalnom brzom roku - to je naša odgovornost i naša misija.
 
3.3. Rokovi otpreme
 
Rok otpreme kupljene Umjetnine na cijelom teritoriju Hrvatske je 7 radnih dana (subota i nedjelja isključene) od dana zaprimljene uplate, u skladu s rokovima isporuke DHL Express i drugih dostavnih službi. Rok otpreme Umjetnine za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti duži od 7 radnih dana, u skladu s rokovima isporuke DHL Express ili drugih dostavnih službi o čemu ćemo obavijestiti Kupca.
 
Rok otpreme kupljene Umjetnine u inozemstvo je 10 radnih dana (subote i nedjelje isključene) od dana zaprimljene uplate, u skladu s rokovima isporuke DHL Express i drugih dostavnih službi. Rok otpreme Umjetnine za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti duži od 10 radnih dana, u skladu s rokovima isporuke DHL Express ili drugih dostavnih službi o čemu ćemo obavijestiti Kupca.
 
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, Kupca će o tome odmah obavijestiti naša Služba za korisnike.
 
3.4. Troškovi carinjena
 

Josip Konta Art d.o.o. ne snosi eventualne troškove carinjena u drugim državama. Josip Konta Art d.o.o. nema obvezu predvidjeti takve troškove i stoga ih se u potpunosti odriče. Trošak carinjenja i eventualni prateći trošak zbog administrativnih zahtjeva odredišne države snosi isključivo Kupac. Upućujemo Kupce da se bez odlaganja  u svojoj državi upoznaju sa iznosom carinjena i eventualnih dodatnih troškova kod kupovine Umjetnina.

3.5. Kašnjenje pošiljke
 
Josip Konta Art d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju kašnjenja pošiljke uzrokovano izvanrednim situacijama, odnosno višom silom, kao npr. pandemija, epidemija, zemljotres, poplava, požar, ratno stanje, državni prevrat, politička kriza, štrajk, protest ili druge izvanredne situacije koje u bitnom remete funkcioniranje civilnoga društva. U situacijama više sile, Josip Konta Art d.o.o. će u dogovoru sa Kupcem uložiti maksimalan napor kako bi Umjetninu isporučio Kupcu.
 
3.6. Mjesto otpreme Umjetnina
 
Umjetnine će se Kupcu otpremiti direktno iz ateljea Umjetnika, odnosno, logistička služba preuzima Umjetnine direktno sa lokacije ateljea Umjetnika. Lokacija ateljea Umjetnika je JOSIP KONTA art studio, Dalmatinska ul. 7., Zagreb, Hrvatska.
 
3.7. Osiguranje Umjetnine
 
Umjetnina je u transportu osigurana do iznosa ugovorenog sa logističkom službom, o čemu će Kupac biti informiran.
 
3.8. Preuzimanje pošiljke
 
Kupac je dužan prije preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih težih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je Umjetnina unutar takvog pakiranja oštećena. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Josip Konta Art d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži značajan nedostatak, odnosno oštećenje, zbog kojeg je Kupac odbio zaprimiti pošiljku.
 
3.9. Kako su određeni rokovi isporuke Umjetnina
 
Josip Konta Art d.o.o. nastoji Kupcu Umjetninu isporučiti u najkraćem mogućem roku, ako je moguće, kraćem od roka koji smo ponudili u ovom poglavlju Dostava i uvjeti dostave.
 
Nastojimo slijediti pravilo da se umjetničko djelo isporučuje kupcu u roku od 4 do 5 radnih dana od datuma otpreme.
 
Osim pripreme i pakiranja Umjetnine, u rok otpreme Umjetnina uračunati su i vremenski rokovi za ishođenje potrebne prateće dokumentacije za kupljenu Umjetninu, a koju moramo ishoditi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  za zemlju u koju se Umjetnina isporučuje. Obzirom da ishođenje dokumentacije ovisi Ministarstvu, u slučaju ekstremne situacije gdje kasni ishođenje potrebne dokumentacije, a kojoj je uzrok Ministarstvo, Josip Konta Art d.o.o. zadržava zakonsko pravo isporuke Umjetnine prijenosom fizičkog posjeda ili nadzora nad Umjetninom na Kupca, bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije 30 dana od sklapanja Ugovora.
 
3.10. Kurirska služba 
 
Kurirska služba koja isporučuje Umjetnine u pravilu je DHL Express. Josip Konta Art d.o.o. zadržava pravo promjene kurirske službe u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave Kupcu.
 

3.11. Preuzimanje Umjetnine u ateljeu Umjetnika

Josip Konta Art d.o.o. omogućiti će Kupcu preuzimanje Umjetnine u ateljeu Umjetnika, na adresi JOSIP KONTA art studio, Dalmatinska ul. 7., Zagreb HR-10000, Hrvatska, sukladno prethodnom dogovoru. U tom slučaju molimo Kupca da nas kontaktira na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefonski broj +385951144444, kako bi dogovorili način i termin primopredaje Umjetnine.

Kupac mora dokazati svoj identitet preko osobne karte ili putovnice prije preuzimanja Umjetnine. Kurirska služba koja  preuzima Umjetninu u ime Kupca mora imati ovjerenu punomoć.
  
4. REKLAMACIJE I PRIGOVORI
 
4.1. Kontakti za podnošenje reklamacija
 
Reklamacije u svezi nedostatka kupljene Umjetnine te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte: 
   • na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   • na fizičku adresu: JOSIP KONTA art studio, Dalmatinska ul. 7, Zagreb HR-10000, Hrvatska
4.2. Mogućnosti rješavanja reklamacija
 
U slučaju opravdane reklamacije, Kupac ima sljedeće mogućnosti; 
   • raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa. Trošak povrata Umjetnine te ponovno slanje Kupcu snosi Josip Konta Art d.o.o.
   • zamjena za istu Umjetninu nakon što se uklone nedostaci. Trošak povrata Umjetnine te ponovno slanje Kupcu snosi Josip Konta Art d.o.o.
   • zamjena za drugu Umjetninu u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Trošak povrata Umjetnine te ponovno slanje Kupcu snosi Josip Konta Art d.o.o.
4.3. Uvjeti prijave reklamacije
 
Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene Umjetnine, Kupac treba poslati fotografije minimalne razlučivosti HD - 1280 x 720 piksela (720p) reklamiranog oštećenja i/ili neispravnosti iz što više pozicija u prijavi reklamacije na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se ista uvažila, a prije primitka naknadnog fizičkog dokaza. Ukoliko Kupac u prijavi reklamacije priloži fotografije ispod minimalne razlučivosti HD - 1280 x 720 piksela (720p), nećemo smatrati prijavu reklamacije potpunom, odnosno opravdanom, te ćemo istu odbiti. Molimo kupca za razumijevanje, jer moramo imati detaljan tehnički uvid u prijavljenu žalbu.
 

4.4. Trošak zamjene Umjetnine

Josip Konta Art d.o.o. vrši prikupljanje reklamirane, odnosno, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene Umjetnine o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak Umjetnine. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima Republike Hrvatske, cjelokupan trošak zamjene Umjetnine s novom ili zamjenskom, ukoliko se tako dogovori s Kupcem, u cijelosti snosi Josip Konta Art d.o.o.

4.5. Žalba na rješavanje reklamacije

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti Umjetnine te ukoliko Kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatnu Umjetninu i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i Kupac i Josip Konta Art d.o.o., dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.
 
4.6. Garancijski rok
 
Garancijski rok u svezi nedostatka kupljene Umjetnine traje dvije godine od datuma kada je Kupac zaprimio Umjetninu. Garancijski rok vrijedi pod uvjetom da Kupac održava Umjetnine sukladno uputama navedenim u ovim Uvjetima korištenje.
 
5. NAČINI PLAĆANJA
 
Nudimo Vam sigurnu kupnju putem naše Internet trgovine, načini plaćanja su sljedeći:
 
5.1. Plaćanje kreditnim i debitnim karticama
 
Prihvaćamo sljedeće kreditne i debitne kartice, jednokratno plaćanje: 
   • Maestro
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Visa
   • Visa Electron
   • V PAY
Dodatno, prihvaćamo sljedeće kreditne ili debitne kartice za obročno plaćanje (od 2 do 24 obroka): 
   • MasterCard
   • Visa
5.2. Plaćanje putem PayPal internet servisa 
   • PayPal
5.3. Plaćanje po narudžbi koju generira Internet trgovina 
   • Virmansko plaćanje (Opća uplatnica ili Internet bankarstvo)
5.4. Plaćanje bez Internet trgovine 
   • Kupac može poslati upit na e-mail adresuOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
5.5. Način rada sustava kartičnog plaćanja
 
Bezbrižno koristite sigurnu kupnju putem naše Internet trgovine, odnosno sigurno plaćanje karticama u stvarnom vremenu, pod okriljem Zagrebačka banke d.d. (članica UniCredit Grupe). Sustav kartičnog plaćanja utemeljen je na 3-D Secure standardu koji trenutno nudi najsigurnije rješenje plaćanja kreditnim i debitnim karticama u internetskom okruženju. Ako Vaša kartica sudjeluje u 3-D Secure programu, od Vas će se tražiti dodatna provjera identiteta kao potvrda da se upravo Vi koristite karticom. Na taj način nudi se dodatna zaštita korisnika kartice.
 
Kupac na svom uređaju pregledava našu Internet trgovinu, odabire Umjetninu, napuni košaricu te po završetku izbora Umjetnine za kupnju započinje iCheckout proces. Payment Gateway automatski provjerava vjerodostojnost navedenih podataka, nakon čega šalje zahtjev za autorizacijom navedene transakcije odgovarajućoj banci s kojom Josip Konta Art d.o.o. ima ugovor o prihvatu on-line transakcija. Svi podaci za realizaciju kartičnog poslovanja zaštićeni su visokim stupnjem SSL enkripcije kako ne bi došlo do krađe podataka.
 
Ukoliko banka odobri zahtjev, iznos transakcije prebacuje se s računa Kupca na račun Josip Konta Art d.o.o. prema važećem ugovoru s bankom (taj proces traje tri radna dana). Banka vraća odgovor o statusu transakcije (odobreno ili odbijeno) na IPGW. 
 
Nakon što Kupac odradi transakciju, bez obzira na rezultat (uspješno/neuspješno provedena transakcija), IPGW ga preusmjerava na odgovarajuću Internet stranicu www.josipkontaart.com; uspješno provedena transakcija preusmjerava se na „success URL“, neuspješno provedena na „failure URL“. 
 
U tom procesu Internet stranica www.josipkontaart.com dobiva sve potrebne informacije o statusu transakcije (odobreno ili odbijeno, broj odobrenja, broj narudžbe, broj transakcije itd.).
 
Po zaprimljenoj uplati, Josip Konta Art d.o.o. započeti će s obradom Vaše narudžbe te pripremom Umjetnine za isporuku.
 
5.6. PayPal
 
Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, www.josipkontaart.com će Vas preusmjeriti na PayPal sustav. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/home.
 
Po zaprimljenoj uplati, Josip Konta Art d.o.o. započeti će s obradom Vaše narudžbe te pripremom Umjetnine za isporuku.
 
5.7. Virmansko plaćanje
 
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu dobiti ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune.
 
Po zaprimljenoj uplati, Josip Konta Art d.o.o. započeti će s obradom Vaše narudžbe te pripremom Umjetnine za isporuku.
 
5.8. Plaćanje bez Internet trgovine
 
Kupac može poslati upit na e-mail adres Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., nakon čega Josip Konta Art d.o.o. prosljeđuje predračun sa svim potrebnim podacima za plaćanje na e-mail adresu Kupca. Po zaprimljenoj uplati, Josip Konta Art d.o.o. započeti će s obradom Vaše narudžbe te pripremom Umjetnine za isporuku.
 
Po zaprimljenoj uplati, Josip Konta Art d.o.o. započeti će s obradom Vaše narudžbe te pripremom Umjetnine za isporuku.
 
5.9. PayPal online plaćanje za korisnike PayPal-a
 
Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, www.josipkontaart.com će Vas preusmjeriti na PayPal sustav. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/home.
 
Po zaprimljenoj uplati, Josip Konta Art d.o.o. započeti će s obradom Vaše narudžbe te pripremom Umjetnine za isporuku.
 
5.10. Naknade za plaćanje
 
Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Josip Konta Art d.o.o.
  
6. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
 
6.1. Autorska prava i dozvole
 

Sadržaj www.josipkontaart.com Internet stranice je zaštićen i Josip Konta Art d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na www.josipkontaart.com Internet stranicama trebate prethodno kontaktirati Josip Konta Art d.o.o. na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Svi materijali sadržani na Internet stranici www.josipkontaart.com ekskluzivno su pravo Josip Konta Art d.o.o., ili se koriste uz izričito dopuštenje te smo nositelji prava i/ili nositelji prava na zaštitne znakove i/ili dizajn. Bilo koje kopiranje, distribucija, prijenos, širenje, povezivanje, duboko povezivanje ili druge izmjene ove web stranice bez izričite pismene dozvole Josip Konta Art d.o.o. je strogo zabranjeno!

Internet stranica www.josipkontaart.com sadrži materijal zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakom, dizajnom i druge informacije obuhvaćene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, softver, fotografije, videozapise, grafiku, glazbu, zvuk.

Cjelokupan sadržaj Internet stranice www.josipkontaart.com u skladu je s hrvatskim zakonima i propisima. Krajnji korisnik ne smije modificirati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedena djela ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Posjetitelj ove web stranice, odnosno Korisnik/Kupac može preuzeti, ispisati i pohraniti materijal zaštićen autorskim pravima samo za vlastitu upotrebu. Nije dopušteno kopiranje, ponovna distribucija, objavljivanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetih materijala bez izričitog pismenog dopuštenja Josip Konta Art d.o.o. 

Josip Konta Art d.o.o. nema obvezu prijaviti posjetitelju ove Internet stranice materijal zaštićen autorskim pravima, niti mu pomoći da utvrdi je li materijal zaštićen autorskim pravima osim ukoliko se ne radi o Korisniku i/ili Kupcu. 

7. UPUTE O ODRŽAVANJU UMJETNINA
 
Umjetnine u našoj ponudi mogu po svojoj vrsti mogu biti skulpture, ulja na platnu i pastelni crteži. U tekstu pojam Umjetnine podrazumijeva sve vrste umjetnina koje mogu biti u našoj ponudi - skulpture, ulja na platnu ili pastelni crteži osim ako nije drukčije naznačeno, tada će u tekstu pisati Umjetnine vrsta skulpture, Umjetnine vrsta ulja na platnu ili Umjetnine vrsta pastelni crtež.
 

7.1. Održavanje skulptura od bronce

7.1.1. Općenito

Skulpture u našoj ponudi u pravilu su izrađene u patiniranoj bronci, osim ako nije drukčije naznačeno. Skulpture izrađene u patiniranoj bronci mogu biti izložene u interijeru i eksterijeru. Skulpture u patiniranoj bronci zahtijevaju održavanje, naročito ukoliko su izložene atmosferilijama. U tom slučaju bronca se mora štiti minimalno jednom godišnje voskom za zaštitu i održavanje patinirane bronce, a kamenu  plinta sredstvom za zaštitu kamena koje ima funkciju vodoodbojnosti.

7.1.2. Promjene patine bronce

Patina bronce može u određenoj mjeri mijenjati svoje nijanse zbog djelovanja vanjskih utjecaja te uslijed prirodne oksidacije bronce. Blage promjene patine bronce ne smatraju se oštećenjem i/ili neispravnošću. Ukoliko očekujete da ne bi trebalo dolaziti do promjena na patini bronce, naročito ako ste skulpturu planirate postaviti u eksterijeru, molimo Vas, nemojte kupovati skulpturu izrađenu od patinirane bronce.

7.1.3. Sredstva za održavanje patinirane bronce

Nikada nemojte koristiti nikakve kemikalije, otopine za čišćenje, sredstva za uklanjanje mrlja ili bilo koje druge nepoznate ili prethodno neisprobane tvari za čišćenje površine skulpture. Izbjegavajte izlaganje skulpture sljedećim kemikalijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na: sredstva za gnojivo za travu i drveće, klor, pesticide, raspršivače i zamagljivače, proizvode za pranje prozora, amonijak ili druge uobičajene proizvode za kućanstvo. Kemikalije će negativno utjecati na patinu.

Potražite na tržištu provjerene proizvode za čišćenje i zaštitu patinirane bronce.

7.1.4. Alati za održavanje patinirane bronce

Na skulpturi NIKADA nemojte koristiti abrazivne jastučiće za čišćenje, čeličnu vunu ili brusni papir. Upotreba takvih materijala oštetiti će površinu skulpture i zahtijevati doradu i popravak skulpture. Skulpture održavajte neabrazivnom mekanim tekstilnim krpama, neabrazivnim mekanim spužvama ili vrlo mekanim četkama.

7.1.5. Spoj bronca - čelik

Ne postavljajte brončanu skulpturu izravno na čeličnu podlogu. Spajanje ova dva različita metala, posebno kad su mokra, s vremenom će izazvati kemijsku reakciju koja se naziva elektroliza (u takvom slučaju metali mogu propadati). Kako bi se izbjegla elektroliza, brončane skulpture mogu se postaviti na čeličnu podlogu postavljanjem gumenog, silikonskog ili plastičnog tampona između dva metala, osiguravajući da se metali NE spajaju.

7.1.6. Čišćenje i održavanje patinirane bronce

Izmet od ptica treba odmah oprati sa skulpture. Ako/kada se na skulpturi nakupe prašina, prljavština, smola od drveća, ostaci biljaka, ostaci insekata itd., skulpturu treba oprati čistom toplom vodom i čistom ne abrazivnom mekanom tekstilnom krpom. Ako skulptura izgleda suhoparno ili mat površine, premažite skulpturu voskom za skulpturu. Premazivane zaštitnim voskom za skulpture treba raditi najmanje četiri puta godišnje: rano proljeće, dva puta tijekom ljetnih mjeseci i kasnu jesen. Način nanošenja voska i uvjeti nanošenja voska (npr. temperatura površine skulpture za vrijeme premazivanja voskom) trebaju biti sukladni uputama proizvođača voska za zaštitu  skulptura. Dobra je praksa redovito održavati skulpturu čistom neabrazivnom mekanom tekstilnom krpom. Na ovaj način se redovito uklanjanju nakupine od prljavštine i smoga te ptičjeg izmeta sa skulpture što će olakšati održavanje.

7.1.7. Postavljanje skulpture u vlažni okoliš

Ukoliko brončanu skulpturu planirate postaviti u fontanu, gdje će se skulptura neprekidno prskati vodom, moraju se poduzeti određene mjere opreza.
Vaša fontana treba biti opremljena potrebnim filterom. Ukoliko Vaše područje ima tvrdu vodu, potrebno je ugraditi filtere koji filtriraju minerale i soli, kako bi negativan utjecaj vode na patiniranu brončanu skulpturu bio što manji. Prije postavljanje skulpture u takvo okružje potražite konzultacije s Vašim dizajnerom krajolika ili projektantom. U takvim uvjetima skulptura će se morati premazivati zaštitnim voskom mnogo češće (preporučamo svaka 2 mjeseca) kako bi se održao površinski izgled. Međutim, pozicije na kojima se skulptura stalno prskaj vodom svejedno mogu dovesti do promjene boje patine, što se smatra normalnim za skulpture postavljene u vlažnim sredinama.

Brončanu skulpturu nikada ne smijete prskati kloriranom vodom, odnosno nemojte skulpturu postaviti neposredno pored bazena ili jacuzzija. Klor je izuzetno korozivan i vjerojatno će nagrizati metal i oštetiti patinu.

7.1.8. Okoliš s visokim udjelom soli

Područja u blizini mora imati će agresivniji utjecaj na izgled patine brončane skulpture. Brončana skulptura koja je postavljena u području gdje je zrak zasićen solju uzrokovat će puno brže promjene na patini. Proces oksidacije može uzrokovati i ekstremnije promjene na patini koje se u pravilu smatraju lijepima. Kupac treba biti svjestan da će se u priobalnim područjima ove promjene najvjerojatnije dogoditi.

7.1.9. Prirodno trošenje i starenje

Prirodni tijek starenja bronce je neizbježan, čak i kad se održava, patina će polako mijenjati svoj izgled. To je vrlo poželjno i smatra se dijelom radosti zbog posjedovanja finog brončanog djela. Iako je bronca vrlo izdržljiva i trajat će stoljećima, mora se prihvatiti da će se patina mijenjati svoj izgled kroz vrijeme.

7.2. Održavanje ulja na platnu i pastelnih crteža

Ulja na platnu i pastelni crteži u ponudi mogu biti sa okvirom ili bez okvira, odnosno onako kako će u opisnom tekstu biti naznačeno.

7.2.1. Načini rukovanja slikama

Sliku hvatajte ili držite okvir slike. Ne dodirujte površinu slike kako ne biste ostavljali prirodna ulja s kože. Platno za slikanje uljem je savitljivo, zato nemojte stavljati čvrste predmet sprijeda i/ili iza slike koji bi mogli uslijed pritiska na sliku ostaviti udubljenje izazvati pukotinu. 

7.2.2. Transport slika

Prilikom prijevoza pakirajte sliku u karton ili tanku šperploču na obje strane slike i zaštitite je omotačem sa mjehurićima te spriječite pomake slike da biste zaštitili sliku u transportu. Također zaštitite kutove slike, naročito ako je slika uramljena ukrasnim okvirom. Tako zaštićenu sliku treba transportirati u drvenom sanduku.

7.2.3. Skladištenje slika

Kada želite uskladištiti sliku, stavite je u drveni sanduk  primjerene veličine i učvrstite sliku kako biste izbjegli pokrete. Ne spremajte sliku u svoje potkrovlje ili podrum jer okoliš u tim sobama nije povoljan za slike.

7.2.4. Utjecaj okoliša na slike

Ne izlažite sliku izravnoj i/ili ekstremnoj sunčevoj svjetlosti, UV zrakama, hladnoći ili vlazi. Ovi će uvjeti uzrokovati otpadanje boje, vremenom oslabiti platno i na kraju oštetiti vašu sliku.

7.2.5. Pozicioniranje slika

Sliku objesite na mjesto gdje nije izložena ekstremnim temperaturama i vlazi. Nemojte sliku vješati blizu prozora, kamina, grijača, radijatora ili postavljati u sobe s puno vlage. Nemojte vješati slike u hodnike ili bilo koje prostore u kojoj se kreće puno ljudi koji sliku mogu u prolasku oštetiti.

Za teže slike preporučamo upotrebu dvije kuke za vješanje slike kako biste pružili dovoljno potpore i ravnoteže. Slika bi trebala biti dovoljno visoko da bi je ljudi mogli vidjeti, ali ne previsoko da ne optereti vrat gledatelja. Preporučamo da težište slike bude postavljeno 150 cm od poda. Ukoliko je slika vješa iznad sofe ili drugih sjedećih mjesta, sliku treba postaviti iznad visine glave osobe koja sjedi.

7.2.6. Čišćenje slika

Upotrijebite mekanu četkicu za oprašivanje površine slike kako biste spriječili nakupljanje prašine. Za slike zaštićene staklom za održavanje upotrijebite mekanu tekstilnu krpu.
 
8. PRAVILA PRIVATNOSTI
 
8.1. Izjava o privatnosti
 
Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni prilikom posjete stranici www.josipkontaart.com, prilikom vašeg razgovora s nama, tijekom rješavanja prigovora ili problema s kojima ste se susreli korištenjem stranice www.josipkontaart.com, tijekom rješavanja problema u procesu registracije Registrirani kupac, odnosno, u procesu kupnje bez registracije na Internet stranicama www.josipkontaart.com.
 

8.2. Uputa Korisnicima i Kupcima

Upućuju se kupci na Internet trgovini na našoj stranici www.josipkontaart.com (u daljnjem tekstu: Kupci) i korisnici koji pregledavaju ponudu na www.josipkontaart.com (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj Izjavi o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje podatke Josip Konta Art d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

Josip Konta Art d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 80, kao pružatelj usluga Internetske stranice www.josipkontaart.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Josip Konta Art d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Radnička cesta 80 (u daljnjem tekstu: Josip Konta Art d.o.o.) obrađuje osobne podatke.
 
8.3. Kontakt našeg službenika za zaštitu podataka
 
Za sva pitanja koja Vas zanimaju vezano uz ovaj dokument  odnosno ako imate pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 
8.4. Razumijevanje i prihvaćanje obrade osobnih podataka
 
Prijavom Korisnika kao Registrirani kupac na Internet stranici www.josipkontaart.com od strane Korisnika, odnosno Kupac koji obavlja kupnju bez registracije, klikom (potvrdom) ponuđenog prozorčića sa upitom "Pročitao sam i prihvaćam Uvjete korištenja" potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava o privatnosti utvrđuje, a koja je sastavni dio Uvjeta korištenja na stranici www.josipkontaart.com.
 
8.5. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo i na kojem pravnom osnovu
 
Prilikom registracije korisnika kao Kupca na www.josipkontaart.com Internet stranice, Josip Konta Art d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, točna adresa, e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka. Uz navedene podatke u trenutku kada pristupite stranici www.josipkontaart.com prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom.
Korisnik odnosno Kupac unosom svojih osobnih podataka, nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos s Josip Konta Art d.o.o. koji je temelj za kupnju Umjetnine i/ili narudžbu usluga sukladno ponudi na Internet stranici www.josipkontaart.com. Obrada Vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje Ugovora u kojem ste kao Kupac stranka i/ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Korisnika odnosno Kupca prije sklapanja Ugovora.
 
8.6. Bilten, neobavezno
 

Bilten, neobavezno - prilikom registracije korisnika za Korisnika koji prima bilten - obavijesti o Umjetninama, događajima i posebnim ponudama Internet stranice www.josipkontaart.com, Josip Konta Art d.o.o. zatražit će od Korisnika unos podataka o sebi (osobni podaci): ime (nije obavezno) i adresu e-pošte. Pravni temelj za obradu Vaših podataka je pristanak. 

Stoga, Korisnik koji se prijavi za primanje biltena - obavijesti o Umjetninama, događajima i posebnim ponudama unošenjem svojih podataka na Internet stranici www.josipkontaart.com i dvostrukom potvrdom ispravnosti adrese e-pošte, daje suglasnost za obradu njegovih osobnih podataka. Korisnik može povući svoj pristanak za primanje biltena u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti "STOP NEWSLETTER" službeniku za zaštitu osobnih podataka putem adrese e-pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 8.7. Uvid u Vaše podatke i privole

Josip Konta Art d.o.o. može imati uvid u određene podatke s Vašeg računala, kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu www.josipkontaart.com, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. Možemo imati uvid u informacije o klikovima i  vremenskom trajanju Vašeg pristupa stranicama www.josipkontaart.com. Na prethodno navedene kategorije osobnih podataka imamo uvid ili na temelju privole koja Vam je prikazana prilikom dolaska na www.josipkontaart.com putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog  interesa. Potonje samo u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje www.josipkontaart.com.
 
8.8. Briga o lozinci
 
Josip Konta Art d.o.o. preporuča Korisnicima/Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za bilo koji korisnički račun koji može biti ponuđen na Internet stranice www.josipkontaart.com. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od minimalno šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).
   
8.9. U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke
 
Josip Konta Art d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.josipkontaart.com u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.josipkontaart.com, realizacije Ugovora o kupoprodaje Umjetnine i/ili usluga, dostave Umjetnine Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju Ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu Umjetnina i/ili usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.
 
8.10. Izostanak pružanja traženih informacija
 
U slučaju da Korisnik odnosno Kupac ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili traženu ili očekivanu aktivnost neće biti dopušteno uključivanje u istu, jer bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.
 
8.11. Dobna granica 
 
Ne prikupljamo podatke o djeci. Utvrdimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Svi mlađi od 16 godina ne smiju koristiti www.josipkontaart.com Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice www.josipkontaart.com nije dizajniran na način kako bi privukao osobu mlađu od 16 godina.
 
8.12. Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama
 
Josip Konta Art d.o.o. u trenutku plaćanja na Internet stranici www.josipkontaart.com, kao uvjet plaćanja Umjetnine i/ili usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od Kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva mStart plus d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 34164006371, pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera Josip Konta Art d.o.o. i Izvršitelja obrade osobnih podataka.
 
U gore navedenu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod mStart plus d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 34164006371, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, (Payment Card Industry Data Security Standard) predstavlja globalni minimalni standard za organizacije i  trgovce koji barataju kartičnim podatcima glavnih svjetskih izdavatelja, kao što su; Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, V PAY.
 
Banke zahtijevaju posjedovanje PCI DSS certifikata za sve entitete koji procesiraju kartične  podatke ovih izdavatelja. mStart posjeduje PCI DSS certifikat razine 1 (Level 1) koji obuhvaća i procesiranje on-line transakcija. PCI DSS certifikacija je najviši stupnj zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „Plati“.   
 
Josip Konta Art d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja, niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. U slučaju da Vas zanimaju detalji oko vaših osobnih podataka prikupljenih u spomenutu svrhu mole se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane mStart d.o.o. na Internet stranici https://mstart.hr/pravila-privatnosti/.
 
Josip Konta Art d.o.o. upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni. 
 
Internet stranica www.josipkontaart.com omogućava kupcima plaćanje putem servisa Pay Pal. Pay Pal je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu PayPal Pte. Ltd. Kako bi kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine ili biti prethodno registriran na servis Pay Pal.
 
Josip Konta Art ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem Pay Pal-a. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka vezanih za Pay Pal-a od strane PayPal Pte. Ltd. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja: https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/paypal-safety-and-security.
 
8.13. S kojim primateljima dijelimo Vaše osobne podatke
 
Josip Konta Art d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika odnosno Kupca s drugim stranama osim u niže navedenim slučajevima i situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
 
Josip Konta Art d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija Ugovora za kupnju Umjetnina i/ili usluga po narudžbi Kupca ili kada to zahtijeva važeći pozitivni propis RH podijeliti osobne podatke Kupca s:
 
   • Pružateljima usluga distribucije (kurirskoj službi) Umjetnina s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku pošiljke, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke pošiljke prilikom osobnog preuzimanja Umjetnine, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke pošiljke i evidencije o tome tko je preuzeo pošiljku. Ako Kupac odbije dati ove podatke, pošiljka mu neće biti uručena.
   • Sponzorima nagradnih natječaja (opcionalno) u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Josip Konta Art d.o.o. koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
   • mStart plus d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 34164006371 koji je pružatelju usluge on-line autorizacije u svrhu procesiranja transakcija koje je inicirao Kupac prilikom kupnje Umjetnine i/ili usluge na Internet stranici www.josipkontaart.com
8.14. Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC
 
Josip Konta Art d.o.o. koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).
 
Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti te se to ne odnosi i u njih nisu uključena Josip Konta Art d.o.o. pravila o privatnosti, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka  Josip Konta Art d.o.o. je dužan obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama. Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije. Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.
 
Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na Vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje, primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, Vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.
 
8.15. Podaci o vašim aktivnostima koje prikuplja Google
 
Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati: 
   • pojmove koje tražite
   • videozapise koje gledate
   • prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima
   • podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki
   • aktivnosti kupnje
   • osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj
   • aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge
   • povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom
Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.
 
Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.
 
8.16. Podaci o lokaciji koje prikuplja Google
 
Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:
   • GPS-a
   • IP adresa
   • podataci senzora na uređaju
   • podataci o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom
U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o Vama i iz javno dostupnih izvora. Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google-ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju Vaše ime.
 
Važno je napomenuti da podatke o Vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.
 
8.17. U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke
 
Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite. Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe. Na primjer, Google analizira podatke o Vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.
 
Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa mogu povezati podatke o Vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s Vama. Na primjer, može Vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na Vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili Vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.
 
U slučaju da Vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja Vaše poteškoće.
 
Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju Vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih Vašem načinu upotrebe naših usluga.
 

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih Vaših uređaja. Ovisno o postavkama Vašeg računa, Vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s Vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju Vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati Vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice Vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.
 
8.18. Vaše kontrole privatnosti koje prikuplja Google
 
Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.
 
U sljedećim stavkama opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka. Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.
 
8.19. Odredite nivo privatnosti i vrste aktivnosti za koje želite spremati na vaš Google račun
 
Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:
   • kontrole privatnosti
   • kontrole aktivnosti

Postavke oglasa:

   • upravljajte postavkama oglasa koji Vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se Vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja. Google vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.

Dijeljene preporuke putem Google-a:

   • odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored Vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.
Informacije koje dijelite:
   • odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Google.
Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka:
   • na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju Vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su Vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Play-u. Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.
Usluga Google nadzorne ploče:
   • putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.
Vaši osobni podaci:
   • upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj
   • kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s Vašim podacima
   • prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se Vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka
   • postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u
   • postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om
Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka:
   • po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea
   • zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona
Da biste izbrisali svoje podatke, možete:
   • Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga
   • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost
   • Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani
   • Izbrisati cijeli Google račun
Postavke preglednika:
   • Možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u Vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile Vaše postavke jezika.
Postavke uređaja:
   • Vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.
Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.
 
8.20. Društvene mreže: Facebook, Google (YouTube kanal), Instagram i Twitter
 
Josip Konta Art d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Google (YouTube kanal), Instagram i Twitter.
 
Josip Konta Art d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od Josip Konta Art d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama. Međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Josip Konta Art d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovom dokumentu.
 

Josip Konta Art koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTubea i Instagrama te Twittera, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno Izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea, Instagrama i/ili Twittera ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:
 
8.21. Facebook
 
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
8.22. Youtube
 
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland
 
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
8.23. Instagram
 
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
8.24. Twitter
 
Twitter Inc, Market Square, 1355 Market St #900, San Francisco, CA, United States
Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://help.twitter.com/forms/privacy
 
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti Twitter Inc, službeniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 
8.25. Prijenos Vaših podataka u SAD
 
S obzirom na navedeno, te da Josip Konta Art d.o.o. koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije dužni smo Vas obavijestiti kako te treće strane koje upravljaju društvenim mrežama mogu prenijeti vaše podatke u SAD-u, gdje se Vaši podaci dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD-u.
 
8.26. Pohranjivanje osobnih podatka
 
Josip Konta Art d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika/Kupaca Internet stranice www.josipkontaart.com na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija te šest mjeseci nakon prestanka registracije Korisnika/Kupca. U navedenom razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Josip Konta Art d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja biltena (opcionalno) ili Kupca na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.
 
Osobni podaci koji se obrađuju na osnovi privole čuvat će se do povlačenja iste pri čemu Vam želimo naglasiti kako će se privola putem skočnog prozora obnavljati istekom godine dana od davanja iste, odnosno godinu dana od naknadnog ažuriranja postavki.
 
Stalo nam je do zaštite Vaših osobnih podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu Vaše zaštite. O svim poduzetim mjerama ćemo Vas dodatno obavještavati unutar ove Izjave o privatnosti te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše interne dokumente.
 
8.27. Kakva prava na privatnost imate
 
Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Josip Konta Art d.o.o. zatražiti sljedeće: 
   • da Vam se omogući pristup vašim osobnim podacima. Josip Konta Art d.o.o. možete pitati koje Vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije Vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima Vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju. Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
   • zatražiti ispravak pogrešnih podataka. Želimo da su Vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
   • zatražiti brisanje osobnih podataka. Možete tražiti od Josip Konta Art d.o.o. da zaustavi obradu ili da provede brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, Josip Konta Art d.o.o. bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
   • ograničavanje pristupa Vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti. Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
   • podnijeti prigovor na način kako koristimo Vaše podatke. Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Josip Konta Art d.o.o. smatra legitimnom.
   • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava). Ukoliko se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Josip Konta Art d.o.o. prijenos podataka drugom vršitelju obrade. Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili Vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

8.28. Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini Josip Konta Art d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. 

8.29. Kolačići se mogu klasificirati na sljedeće načine
 
Po trajanju: 
   • privremeni kolačići  - pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
   • trajni kolačići  -  ostaju u Vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijave, kako ne biste morali upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete www.josipkontaart.com. Trajne kolačiće www.josipkontaart.com koristi kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima.
Po pravnoj osobi od koje dolaze:
   • Kolačići prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju Internet stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti Internet stranicu.
   • Kolačić treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (npr. Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

Po svrsi:

   • Neophodni kolačići: Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Funkcionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.
   • Kolačići za praćenje i analitiku: Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i  služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu  mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice.
   • Marketinški kolačići za personalizaciju ponude te ciljanje i oglašavanje. Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice.
Koje su Vam opcije dostupne 
   • Josip Konta Art d.o.o. Vam omogućava da u bilo kojem trenutku ažurirate postavke o kolačićima. Također, kolačiće u bilo kojem trenutku možete obrisati.
   • U postavkama možete odabrati koje kolačiće želite prihvatiti.

8.30. Izmjena Izjave o privatnosti 

Ovu Izjavu o privatnosti, Josip Konta Art d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na www.josipkontaart.com Internet stranici. Zato Josip Konta Art d.o.o. poziva Korisnike i/ili Kupce da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik i/ili Kupac ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika i/ili Kupca da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.josipkontaart.com.
 
8.31.  Druge web stranice
   • Josip Konta Art d.o.o. nije odgovoran za sve načine i uvjete rada trećih strana.
Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.josipkontaart.com.
 
9. OPĆE ODREDBE
 
9.1. Nabava i održavanje opreme
 
Posjetitelj/Korisnik/Kupac odgovoran je za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i ostalu opremu potrebnu za pristup i upotrebu ove web stranice i sve povezane troškove. Tvrtka Josip Konta Art d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu na opremi krajnjeg korisnika koja bi mogla nastati korištenjem ove web stranice www.josipkontaart.com.
 
9.2. Troškovi opreme i usluge
 
Usluge koje Vam pruža Internet stranica www.josipkontaart.com ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Josip Konta Art d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
 

9.3. Dostupnost Internet trgovine

Dostupnost online Internet trgovine je 00-24 h svih 365 dana u godini. Iako Vam Josip Konta Art d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Josip Konta Art d.o.o. ne može garantirati da će usluge na www.josipkontaart.com odgovarati Vašim potrebama. Pristup na www.josipkontaart.com Internet stranica ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

9.3. Greške na Internet trgovini

Ukoliko primijetite grešku na www.josipkontaart.com, molimo da je prijavite naOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bismo je otklonili u što kraćem roku. 

9.4. Zabrane

Posjetitelji/Korisnici/Kupci web stranice www.josipkontaart.com ne smiju dovoditi ovu Internet stranicu u vezu sa objavljivanjem ​​ili prenošenjem bilo kojeg materijala koji prijeti ili na bilo koji način krši prava osoba, bilo koji materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, prijeteći, zlostavljajući, klevetnički, ometa ili ugrožava privatnost koja je vulgarno, opsceno ili na bilo koji drugi način nepoželjno u odmjerenoj komunikaciji, koja potiče ilegalne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis, te da je, bez izričitog, prethodnog, pismenog dopuštenja Josipa Konta Art d.o.o. sadrži oglašavanje ili promociju bilo kojih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu web stranicu za oglašavanje niti izvoditi bilo kakvo komercijalno, vjersko, političko ili nekomercijalno oglašavanje.
 
9.5. Kršenje ovih Uvjeta korištenja
 
Kršenje ovih Uvjeta korištenja i/ili zlouporaba može dovesti do pokretanja građanskog postupka i/ili kaznenog progona protiv počinitelja zbog kršenja autorskih prava, prava na zaštitni znak ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.
 
9.6. Jezik komunikacije
 
Jezik komunikacije na www.josipkontaart.com je hrvatski i engleski.
 

9.7. Pravni sporovi 

Sjedište tvrtke Josip Konta Art d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao rezultat korištenja Internet stranice www.josipkontaart.com (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, Hrvatska i biti će riješeni u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Korištenjem Internet stranice www.josipkontaart.com Posjetitelj/Korisnik/Kupac pristaje da je svaka kontroverza ili zahtjev koji proizlazi ili je povezan s ovim Uvjetima korištenja ili u svezi s njegovom provedbom u nadležnosti suda u Zagrebu.
 
10. NAŠI PODACI
 
10.1. Administrativno sjedište
 
Josip Konta Art d.o.o. za trgovinu i usluge
"Zagrebtower"
Radnička cesta 80
Zagreb HR-10000
Hrvatska
 
OIB: 61409535449
VAT: HR61409535449
MBS: 080927167
EORI: HR61409535449
EUID: HRSR.080927167
 
Član Uprave: Ivan-Josip Konta
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Josip Konta Art društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
 
10.2. Poslovni bankovni račun
 
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR5823600001102437597
 
10.3. Kontakt - Atelje Josipa Konte
 
JOSIP KONTA art studio
Dalmatinska ul. 7
Zagreb HR-10000
Hrvatska
Gsm: +385 95 11 44 444
Tel: +385 1 20 36 540
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
 
                 001 facebook                   001 facebook                 001 facebook                   001 facebook