UVJETI KORIŠTENJA I OPĆE ODREDBE

Josip Konta Art d.o.o. predstavlja i zastupa umjetnika, akademskog kipara i slikara Josipa Kontu (u daljnjem tekstu: Umjetnik).

Josip Konta Art d.o.o. obavlja uslugu prodaje autorskih umjetnina Josipa Konte (u daljnjem tekstu: Umjetnine) na način da se naručene Umjetnine bez skladištenja izravno od umjetnika dostavljaju kupcu. Isporučitelj kupljenih Umjetnina je Josip Konta Art d.o.o. iz Zagreba u ime i za račun Josipa Konte.

Internet stranica www.josipkontaart.com vlasništvo je Josip Konta Art d.o.o. Djelatnost Internet trgovine https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online , koja se nalazi u sklopu Internet stranice  www.josipkontaart.com,  je obavljanje usluge prodaje Umjetnina na način da se kupljena Umjetnina bez skladištenja, izravno od Umjetnika, dostavljaju kupcu. Isporučitelj kupljenih Umjetnina je Josip Konta Art d.o.o. iz Zagreba.

Internet stranica www.josipkontaart.com, kojoj pripada Internet trgovina https://josipkontaart.com/en/josip-konta-art-buy-online može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema ovdje navedenim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.josipkontaart.com Internet trgovine pristajete na ovdje navedene uvjete i pravila, te se obvezujete iste poštovati.

Josip Konta Art d.o.o. putem Internet trgovine omogućuje kupnju asortimana Umjetnina koja se nalazi u ponudi. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem, promidžbom, prodajom, naplatom te organiziranjem isporuke sa vanjskim suradnicima.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči Umjetninu ili Umjetnine, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz digitalni obrazac Registracije, kao Registrirani kupac ili kao Gost kupac, za što će se dobiti potvrda narudžbe na adresu elektronske pošte kupca.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Josip Konta Art d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik JosipKontaArt.com

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao Gost bez registracije na JosipKontaArt.com

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte zaprimljene na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opcija Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, te akcijama i popustima. Također, Registracija kasnije osigurava lakše i jednostavnije sprovođenje narudžbi.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s PDV-om. Cijene se kroz izbornik mogu pretvoriti i udruge valute; američki dolar (USD), euro (EUR), britanska funta (GBP), japanski jen (JPY), švicarski franak (CHF). 

Josip Konta Art d.o.o. ne odgovara za eventualne dnevne tečajne razlike. Josip Konta Art d.o.o. će uložiti maksimalan angažman kako bi redovito ažurirao tečaj. Stanje tečajnih lista može se provjeriti na lokaciji https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista.

Na dan prodaje vrijedi tečajna lista Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb, Republika Hrvatska.

Naše kupce upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Josip Konta Art d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Josip Konta Art d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio JosipKontaArt.com internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Josip Konta Art d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge JosipKontaArt.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga JosipKontaArt.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje JosipKontaArt.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Josip Konta Art d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA:

JosipKontaArt.com ne jamči da fotografije umjetnina u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Na fotografijama se nalaze umjetnine u ponudi, međutim, zbog tehničkih ograničenja poput različitih kalibracija monitora tehničkih uređaja na koja se vrši pregledavanje sadržaja Internet trgovine i slično, moguća sa manja odstupanja u nijansama boja.

Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su male različitosti stvarnog proizvoda u smislu dimenzija proizvoda (± 1%) te opisanog proizvoda na ovim stranicama zbog uporabe različitog pristupa mjerenju dimenzija umjetnina, te različitih kalibracija mjernih instrumenata za mjerenje težine. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim Umjetninama predstavljaju ponudu Josip Konta Art d.o.o. kroz JosipKontaArt.com za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između kupca i Josip Konta Art d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabrane Umjetnine ili Umjetnina putem JosipKontaArt.com uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: komunikacije putem elektroničke pošte, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada kupac prihvati ponudu Josip Konta Art d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik JosipKontaArt.com

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe bez registracije kao Gost na JosipKontaArt.com

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte zaprimljene na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, kupac je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Josip Konta Art d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Josip Konta Art d.o.o. i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik kao kupac prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja ugovora, bez navođenja razloga

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo stupanjem na snagu Ugovora koji obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Josip Konta Art d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik JosipKontaArt.com

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe bez registracije na JosipKontaArt.com

– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte zaprimljene na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

– ako je predmet Ugovora roba koja je oštećena nakon dostave kupcu, odnosno nakon što je obavljena primopredaja od strane kurirske službe, a kupac je prilikom primopredaje dužan pregledati dostavljenu Umjetninu

Da bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Josip Konta Art d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Josip Konta Art d.o.o., Dalmatinska ulica 7, 10000 Zagreb), ili elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (PREUZMITE OVDJE) kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Josip Konta Art d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, Umjetnina koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Josip Konta Art d.o.o., odnosno JosipKontaArt.com zaprimi  odluku kupca o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat, osim troška transporta. Povrat novca Josip Konta Art d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu umjetnina bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Kupac je dužan robu predati ili je dostaviti na adresu umjetnika: 

JOSIP KONTA art studio, Dalmatinska 7, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Josip Konta Art d.o.o., odnosno JosipKontaArt.com, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata umjetnine kupac snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete te se smatra da korisnik nije vratio umjetninu.

Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385951144444 ili se javi na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi mu dodatno bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti umjetnine koje je rezultat rukovanja umjetninom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Umjetnine. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti originalne ambalaže. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, kupac je dužan platiti Josip Konta Art d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je kupac obavijestio Josip Konta Art d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike Umjetnina, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena Umjetnine u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiv je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. 

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK), američki dolar (USD), euro (EUR), britanska funta (GBP), japanski jen (JPY), švicarski franak (CHF). U sve cijene je uračunat PDV. 

Ista cijena svih stavki bit će navedena na Otpremnici koja će biti poslana zajedno sa proizvodom i računu koji će biti isporučen naknadno.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefonski broj +385951144444 kako bi pomogli u realizaciji narudžbe.

Moguća je kupnja bez registracije nakon što je kupac pročitao i prihvatio opće odredbe.

III) Dostava i uvjeti dostave

a) troškove dostave do adrese Kupca snosi Josip Konta Art d.o.o., u rokovima sukladno sa uvjetima ugovornog logističara

b) rok isporuke kupljene Umjetnine, na području cijele Hrvatske je 10 radnih dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima isporuke DHL Express i drugih dostavnih službi.

c) rok isporuke Umjetnine za mjesta koja su pod posebnim režimom dostave rok isporuke može biti duži od 10 radnih dana, u skladu s rokovima isporuke DHL Express ili drugih dostavnih službi.

d) rok isporuke kupljene Umjetnine u inozemstvo je 15 radnih dana od dana zaključene narudžbe, u skladu s rokovima isporuke DHL Express i drugih dostavnih službi

e) u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, Kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

f) Josip Konta Art d.o.o. ne snosi eventualne troškove carinjena u drugim državama. Josip Konta Art d.o.o. ne može predvidjeti takve troškove i stoga ih se u potpunosti odriče. Trošak carinjenja i eventualni prateći trošak zbog administrativnih zahtjeva odredišne države snosi Kupac. Molimo korisnike da se u svojoj državi upoznaju sa iznosom carinjena i eventualnih dodatnih troškova kod kupovine umjetnina.

g) Josip Konta Art ne snosi odgovornost u slučaju kašnjenja pošiljke uzrokovano situacijom pandemije, epidemije, ili sličnim izvanrednom situacijama – zemljotres, poplava, požar, ratno stanje ili druge izvanredne situacije koje u bitnom remete funkcioniranje civilnoga društva.

h) Umjetnine se isporučuju iz ateljea umjetnika, odnosno, logistička služba preuzima robu direktno sa ateljea umjetnika.

i) Roba je u transportu osigurana do iznosa ugovorenog sa logističkom službom, o čemu će korisnik biti informiran 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručena Umjetnina ili Umjetnine pakirane su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Svaku Vašu naručenu Umjetninu pakiramo i dodatno zaštićujemo specijaliziranom transportnom ambalažom. Ne morate brinuti, Vaša umjetnina će stići u urednom/neoštećenom stanju.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih težih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je umjetnina unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će ispuniti Zapisnik o oštećenju i pošiljku vratiti Josip KontaArt.com, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

na adresu: Josip Konta Art studio., Dalmatinska 7, 10000 Zagreb, Hrvatska.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. 

Josip Konta Art d.o.o. vrši prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Josip Konta Art d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. 

Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  1. Kartično plaćanje. 

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem navedenih kartica a  koju uslugu daje Zagrebačka Banka d.d. putem redirect modela.

  1. Plaćanje predračunom. 

Kupac može poslati upit na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., nakon čega Josip Konta Art d.o.o. prosljeđuje predračun sa svim potrebnim podacima za plaćanje na e-mail adresu kupca. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

Svaki od navedenih načina plaćanja može sadržavati naknadu propisanu uvjetima uplatnog mjesta. Tu naknadu uplatitelj snosi sam i ona nije nadoknadiva od Josip Konta Art d.o.o.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Josip Konta Art d.o.o. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika JosipKontaArt.com internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. JosipKontaArt.com može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi JosipKontaArt.com.

JosipKontaArt.com će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga JosipKontaArt.com. JosipKontaArt.com prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe JosipKontaArt.com bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

JosipKontaArt.com prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. JosipKontaArt.com će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja JosipKontaArt.com od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke JosipKontaArt.com će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog kupca.

KOMUNIKACIJA JOSIPKONTAART.COM S KUPCIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas JosipKontaArt.com u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Kupac može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

VI) Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža internet trgovina JosipKontaArt.com ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Josip Konta Art d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Dostupnost JosipKontaArt.com Internet trgovina – online web trgovine

Dostupnost online web trgovine je 00-24 h svih 365 dana u godini. Iako Vam Josip Konta Art d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, Josip Konta Art d.o.o. ne može garantirati da će usluge na JosipKontaArt.com odgovarati Vašim potrebama.

JosipKontaArt.com ne jamči da fotografije umjetnina u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Na fotografijama se nalaze umjetnine u ponudi, međutim, zbog tehničkih ograničenja poput različitih kalibracija monitora tehničkih uređaja na koja se vrši pregledavanje sadržaja Internet trgovine i slično, moguća sa manja odstupanja u nijansama boja.

Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su male različitosti stvarnog proizvoda u smislu dimenzija proizvoda (± 1%) te opisanog proizvoda na ovim stranicama zbog uporabe različitog pristupa mjerenju dimenzija umjetnina, te različitih kalibracija mjernih instrumenata za mjerenje težine. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na JosipKontaArt.com internet trgovine ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja

VII) Intelektualno vlasništvo

Sadržaj JosipKontaArt.com Internet prodavaonice je zaštićen i Josip Konta Art d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na JosipKontaArt.com stranicama trebate prethodno kontaktirati Josip Konta Art d.o.o. na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

O NAMA

Administrativno sjedište:
Josip Konta Art d.o.o. za trgovinu i usluge
Božidara Magovca 163
Zagreb HR-10000, Hrvatska
 
OIB: 61409535449
VAT: HR61409535449
MBS: 080927167
EUID: HRSR.080927167
 
Član Uprave: Ivan-Josip Konta
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Josip Konta Art društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
 
POSLOVNI RAČUN
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR5823600001102437597
 
KONTAKT
Atelje Josipa Konte
JOSIP KONTA art studio
Dalmatinska 7
Gsm: +385951144444
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.