ULJA NA PLATNU - GRUPE LJUDI

PROSVJED

ulje na platnu

65,4 x 85,5 cm

1980.

godina

MLIJEČNA STAZA

ulje na platnu

65,3 x 81,3 cm

1981.

godina

MLIJEČNA STAZA

ulje na platnu

65,3 x 81,3 cm

1981.

godina

SPOMEN NA ČOVJEKA

ulje na platnu

60 x 72 cm

1982.

godina

TJESKOBA

ulje na platnu

60 x 73 cm

1983.

godina

TJESKOBA

ulje na platnu

60 x 73 cm

1983.

godina

KUPALIŠTE

ulje na platnu

98 x 60 cm

1983.

godina

KUPAČICE

ulje na platnu

65,5 x 50,5 cm

1984.

godina

KUPAČICE

ulje na platnu

65,5 x 50,5 cm

1984.

godina

KAJANJE

ulje na platnu

55 x 65 cm

1984.

godina

PROTEST

ulje na platnu

60 x 73 cm

1984.

godina

PROTEST

ulje na platnu

60 x 73 cm

1984.

godina

NEZNANJE

ulje na platnu

70,4 x 81,5 cm

1985.

godina

POZIV NA PLES

ulje na platnu

60 x 73 cm

1985.

godina

POZIV NA PLES

ulje na platnu

60 x 73 cm

1985.

godina

PLESAČI

ulje na platnu

50 x 70 cm

1985.

godina

ČETVRTI ČOVJEK

ulje na platnu

70,6 x 80,5 cm

1985.

godina

ČETVRTI ČOVJEK

ulje na platnu

70,6 x 80,5 cm

1985.

godina

RADOST

ulje na platnu

65 x 90,5 cm

1991.

godina

RITAM POKRETA

ulja na platnu

57,4 x 75,4 cm

1992.

godina

RITAM POKRETA

ulja na platnu

57,4 x 75,4 cm

1992.

godina

PLESAČI

ulje na platnu

80,5 x 70,5 cm

1993.

godina

PLESAČICA I

ulje na platnu

55 x 86 cm

1993.

godina

PLESAČICA I

ulje na platnu

55 x 86 cm

1993.

godina

PLESAČICA II

ulje na platnu

59 x 74,5 cm

1993.

godina

RITAM

ulje na platnu

80,4 x 70 cm

1993.

godina

RITAM

ulje na platnu

80,4 x 70 cm

1993.

godina

ŠAPUTANJE

ulje na platnu

53 x 86 cm

1993.

godina

STVARANJE TRENUTKA

ulje na platnu

57,5 x 75,5 cm

1994.

godina

STVARANJE TRENUTKA

ulje na platnu

57,5 x 75,5 cm

1994.

godina

SJEĆANJE

ulje na platnu

55,5 x 75,5 cm

1993.

godina

ADAM I EVA

ulje na platnu

57,5 x 75,5 cm

1994.

godina

ADAM I EVA

ulje na platnu

57,5 x 75,5 cm

1994.

godina

PLES

ulje na platnu

55,5 x 80,4 cm

1994.

godina

PLESAČI

ulje na platnu

60,5 x 76 cm

1994.

godina

PLESAČI

ulje na platnu

60,5 x 76 cm

1994.

godina

VELIKO IŠČEKIVANJE I

ulje na platnu

70 x 90 cm

1994.

godina

VELIKO IŠČEKIVANJE II

ulje na platnu

70 x 90 cm

1994.

godina

VELIKO IŠČEKIVANJE II

ulje na platnu

70 x 90 cm

1994.

godina

TRI BALERINE

ulje na platnu

60,5 x 86 cm

1995.

godina

PLES

ulje na platnu

59,7 x 50 cm

1995.

godina

PLES

ulje na platnu

59,7 x 50 cm

1995.

godina

KOMPOZICIJA

ulje na platnu

65 x 45,5 cm

1995.

godina

KOMPOZICIJA

ulje na platnu

65 x 45,5 cm

1995.

godina

ŠETALIŠTE

ulje na platnu

60,5 x 45,5 cm

1995.

godina

ŠETALIŠTE

ulje na platnu

60,5 x 45,5 cm

1995.

godina

POZIV NA PLES

ulje na platnu

65,3 x 85,3 cm

1996.

godina

SANJARENJE

ulje na platnu

60,4 x 80,4 cm

1996.

godina

SANJARENJE

ulje na platnu

60,4 x 80,4 cm

1996.

godina

RAZGOVOR NA KIŠI

ulje na platnu

60 x 80 cm

1996.

godina

ISPOD CRNOG SUNCA

ulje na platnu

60 x 85 cm

1998.

godina

ISPOD CRNOG SUNCA

ulje na platnu

60 x 85 cm

1998.

godina

UMORNE DUŠE

ulje na platnu

85 x 101 cm

2000.

godina

KOMPOZICIJA I

ulje na platnu

30 x 50 cm

2001.

godina

KOMPOZICIJA I

ulje na platnu

30 x 50 cm

2001.

godina

KOMPOZICIJA II

ulje na platnu

30 x 50 cm

2001.

godina

KOMPOZICIJA II

ulje na platnu

30 x 50 cm

2001.

godina

DOGAĐAJ I

ulje na platnu

60 x 80 cm

2004.

godina

DOGAĐAJ I

ulje na platnu

60 x 80 cm

2004.

godina

DOGAĐAJ II

ulje na platnu

60 x 80 cm

2004.

godina

KOMPOZICIJA

ulje na platnu

89 x 100 cm

2004.

godina

KOMPOZICIJA

ulje na platnu

89 x 100 cm

2004.

godina

SUSRET

ulje na platnu

69 x 80 cm

2004.

godina

LJUBAVNICI

ulje na platnu

60 x 80 cm

2005.

godina

LJUBAVNICI

ulje na platnu

60 x 80 cm

2005.

godina

KUPAČICE

ulje na platnu

40 x 50 cm

2006.

godina

DOGAĐAJ IV

ulje na platnu

40 x 50 cm

2010.

godina

DOGAĐAJ IV

ulje na platnu

40 x 50 cm

2010.

godina

TRI FIGURE

ulje na platnu

40 x 50 cm

2010.

godina

ŽUTO SUNCE

ulje na platnu

50 x 70 cm

2017.

godina

ŽUTO SUNCE

ulje na platnu

50 x 70 cm

2017.

godina