ULJA NA PLATNU - KONJI

PRIJE OLUJE

ulje na platnu

60,5 x 40 cm

1981.

godina

PRIJE OLUJE

ulje na platnu

60,5 x 40 cm

1981.

godina

KONJ

ulje na platnu

50 x 60 cm

1984.

godina

KONJ

ulje na platnu

55,5 x 80 cm

2002.

godina

KONJ

ulje na platnu

55,5 x 80 cm

2002.

godina

KONJ

ulje na platnu

60 x 50 cm

2005.

godina