ULJA NA PLATNU - PORTRETI I AKTOVI

MUŠKI AKT

ulje na kartonu

19,5 x 29cm

1977.

godina

MUŠKI AKT

ulje na kartonu

19,5 x 29cm

1977.

godina

SANJARENJE

ulje na kartonu

35 x 25cm

1977.

godina

PORTRET

ulje na platnu

44,5 x 59,5 cm

1979.

godina

PORTRET

ulje na platnu

44,5 x 59,5 cm

1979.

godina

AKT

ulje na platnu

41 x 60 cm

1980.

godina

AKT

ulje na platnu

61,5 x 40 cm

1980.

godina

AKT

ulje na platnu

61,5 x 40 cm

1980.

godina

PORTRET MAJKE

ulje na platnu

30 x 39 cm

1981.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

48,2 x 35,4 cm

1984.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

48,2 x 35,4 cm

1984.

godina

AUTOPORTRET

ulje na platnu

16 x 19 cm

1985.

godina

AUTOPORTRET

ulje na platnu

16 x 19 cm

1985.

godina

AKT U FOTELJI

ulje na platnu

60,3 x 70,2 cm

1985.

godina

AKT U FOTELJI

ulje na platnu

60,3 x 70,2 cm

1985.

godina

U SNU

ulje na platnu

50,3 x 70 cm

1985.

godina

GOLGOTA

ulje na platnu

73,5 x 100,3 cm

1985.

godina

GOLGOTA

ulje na platnu

73,5 x 100,3 cm

1985.

godina

PREDAH

ulje na platnu

64,5 x 52 cm

1985.

godina

SAMOĆA ŽENE

ulje na platnu

56 x 72 cm

1986.

godina

SAMOĆA ŽENE

ulje na platnu

56 x 72 cm

1986.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

45 x 33,3 cm

1986.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

57,5 x 73 cm

1986.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

57,5 x 73 cm

1986.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

60 x 41 cm

1987.

godina

AKT

ulje na platnu

70 x 80 cm

1987.

godina

AKT

ulje na platnu

70 x 80 cm

1987.

godina

NOSTALGIJA

ulje na platnu

70,5 x 81,5 cm

1987.

godina

SJETA I

ulje na platnu

65,5 x 85,3 cm

1987.

godina

SJETA I

ulje na platnu

65,5 x 85,3 cm

1987.

godina

SJETA II

ulje na platnu

57,4 x 73 cm

1987.

godina

AKT

ulje na platnu

49 x 60,5 cm

1988.

godina

AKT

ulje na platnu

49 x 60,5 cm

1988.

godina

LEŽEĆI AKT

ulje na platnu

61,5 x 41 cm

1988.

godina

AUTOPORTRET

ulje na platnu

35 x 45 cm

1989.

godina

AUTOPORTRET

ulje na platnu

35 x 45 cm

1989.

godina

AKT

ulje na platnu

60 x 75 cm

1991.

godina

NA BALKONU

ulje na platnu

60 x 75 cm

1991.

godina

NA BALKONU

ulje na platnu

60 x 75 cm

1991.

godina

SUDBINA ČOVJEKA

ulje na kartonu

22,5 x 33,5 cm

1991.

godina

MEDITACIJA

ulje na platnu

55,5 x 80,5 cm

1995.

godina

MEDITACIJA

ulje na platnu

55,5 x 80,5 cm

1995.

godina

BUĐENJE

ulje na platnu

55 x 80 cm

1997.

godina

RASPELO

ulje na platnu

67,8 x 98 cm

1999.

godina

RASPELO

ulje na platnu

67,8 x 98 cm

1999.

godina

RASPELO

ulje na platnu

60 x 80 cm

1999.

godina

LICE

ulje na platnu

40 x 50 cm

2001.

godina

LICE

ulje na platnu

40 x 50 cm

2001.

godina

PORTRET

ulje na platnu

40 x 50 cm

2001.

godina

AKT

ulje na platnu

55 x 80,7 cm

2002.

godina

AKT

ulje na platnu

55 x 80,7 cm

2002.

godina

AKT NA PODU

ulje na platnu

39,5 x 30,7 cm

2010.

godina

AKT

ulje na platnu

40 x 50 cm

2017.

godina

AKT

ulje na platnu

40 x 50 cm

2017.

godina