ULJA NA PLATNU - JAHAČI

JAHAČ

ulje na platnu

40 x 50 cm

1985.

godina

JAHAČ

ulje na platnu

40 x 50 cm

1985.

godina

JAHAČICA

ulje na platnu

40 x 50 cm

1986.

godina

JAHAČ

ulje na platnu

33 x 45 cm

1989.

godina

JAHAČ

ulje na platnu

33 x 45 cm

1989.

godina

ODLAZAK

ulje na platnu

50 x 70 cm

1989.

godina

USAMLJENA JAHAČICA

ulje na platnu

65,5 x 86 cm

1990.

godina

USAMLJENA JAHAČICA

ulje na platnu

65,5 x 86 cm

1990.

godina

POSLJEDNJI PLES

ulje na platnu

70,5 x 80,5 cm

1991.

godina

LJUBAVNICI

ulje na platnu

60 x 76 cm

1992.

godina

LJUBAVNICI

ulje na platnu

60 x 76 cm

1992.

godina

ODLAZAK

ulje na platnu

70 x 50 cm

1993.

godina

SAMOĆA

ulje na platnu

65 x 75,5 cm

1994.

godina

SAMOĆA

ulje na platnu

65 x 75,5 cm

1994.

godina

SASTANAK

ulje na platnu

75,5 x 57 cm

1994.

godina

OPROŠTAJ

ulje na platnu

49,2 x 37,5 cm

1995.

godina

OPROŠTAJ

ulje na platnu

49,2 x 37,5 cm

1995.

godina

SUSRET II

ulje na platnu

80 x 89,5 cm

1996.

godina

SUSRET I

ulje na platnu

80 x 90 cm

1996.

godina

SUSRET I

ulje na platnu

80 x 90 cm

1996.

godina

U ZALASKU SUNCA

ulje na platnu

57,5 x 75 cm

1996.

godina

PLESAČ I DVA KONJA

ulje na platnu

60 x 85,7 cm

1998.

godina

PLESAČ I DVA KONJA

ulje na platnu

60 x 85,7 cm

1998.

godina

NOĆNI JAHAČ

ulje na platnu

60 x 73 cm

1999.

godina

PLES

ulje na platnu

60,5 x 75,5 cm

1999.

godina

PLES

ulje na platnu

60,5 x 75,5 cm

1999.

godina

USAMLJENOST

ulje na platnu

80,5 x 90 cm

1999.

godina

JAHAČ U PLAVOME

ulje na platnu

68,8 x 75,5 cm

2000.

godina

JAHAČ U PLAVOME

ulje na platnu

68,8 x 75,5 cm

2000.

godina

JESEN

ulje na platnu

60,5 x 70,5 cm

2001.

godina

PREVARENI JAHAČ

ulje na platnu

55,5 x 80 cm

2001.

godina

PREVARENI JAHAČ

ulje na platnu

55,5 x 80 cm

2001.

godina

JAHAČ I PLESAČICA

ulje na platnu

60 x 80 cm

2002.

godina

DVA JAHAČA

ulje na platnu

70 x 50 cm

2017.

godina

DVA JAHAČA

ulje na platnu

70 x 50 cm

2017.

godina