Skulpture od bronce

Broj prikazanih umjetničkih djela:
Sortiraj:
GRUPA LJUDI II

Godina 1983
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

TORZO

Godina 1976
Brončana skulptura
Edicija 4/8

Cijena na upit:

VENERA

Godina 1975
Brončana skulptura
Edicija 4/8

Cijena na upit:

BALERINA

Godina 1978
Brončana skulptura
Izdanje 2/8

Cijena na upit:

ŠETANJA U PARKU LJUBAVI

Godina 1978
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

VRATA PAKLA

Godina 1978
BrončanI reljef
Edicija 2/8

(odljev u bronci izrađuje se po narudžbi)

FIGURA ŽENE

Godina 1979
Brončana skulptura
Edicija 1/8
 

Cijena na upit:

GLAVA KONJA II

Godina 1979
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

IGRA ŽENE

Godina 1979
Brončana skulptura
Edicija 2/8

Cijena na upit:

ČOVJEK KOJI TRAŽI SUNCE

Godina 1981
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

MOLITVA ZA MIR

Godina 1982
Brončana skulptura
Edicija 2/8

Cijena na upit:

OBJAVA

Godina 1985
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

JAHAČ

Godina 1988
Brončana bronca
Izdanje 2/8

Cijena na upit:

POGLED PREMA SUNCU

Godina 1995
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

ZELENI KONJ

Godina 2012
Brončana skulptura
Edicija 1/8
 
Cijena na upit:

NOSTALGIJA

Godina 1970

Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

PJESNIK U NAPONU SNAGE

Godina 1978
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

ČEDNOST

Godina 1984
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit:

MUŠKI TORZO

Godina 1978
Brončana skulptura
Edicija 1/8

Cijena na upit: