SKULPTURE GRUPE

ŠETNJA U PARKU LJUBAVI

1978.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

84 cm

visina

VRATA PAKLA

1978.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

45x100 cm

dimenzije

OBITELJ U ŠETNJI

1979.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

103 cm

visina

GRUPA LJUDI

1983.

godina

GIPS

materijal izrade

48 cm

visina