SKULPTURE MUŠKARCI

IŠČEKIVANJE

1974.

godina

GIPS

materijal izrade

67 cm

visina

ŠAMPION

1979.

godina

PATINIRANI ZUBARSKI GIPS

materijal izrade

116 cm

visina

PJESNIK U NAPONU

1978.

godina

PATINIRANI ZUBARSKI GIPS

materijal izrade

135 cm

visina

KAJANJE

1979.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

86 cm

visina

OD NEMILA DO NEDRAGA

1978.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

89,5 cm

visina

KORIDA

1980.

godina

BRONCA, DRVO HRAST

materijal izrade

25x36 cm

dimenzija

SAKUPLJAČ KRHOTINA

1981.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

78 cm

visina

ČOVJEK KOJI TRAŽI SUNCE

1981.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

71 cm

visina

BLISKI ISTOK

1982.

godina

GIPS

materijal izrade

91 cm

visina

MOLITVA

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

67 cm

visina

TUGA ČOVJEKA

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

84 cm

visina

FIGURA MLADIĆA

1983.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

43 cm

visina

ČOVJEK U PROLAZU

1984.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

91 cm

visina

RASPELO

1991.

godina

PATINIRANI ARMIRANI GIPS

materijal izrade

97 cm

visina