SKULPTURE JAHAČI

RATNIK

1983.

godina

GIPS

materijal izrade

38 cm

visina

STRAŽAR

1984.

godina

GIPS

materijal izrade

45,5 cm

visina

SMRT NA KONJU

1986.

godina

GIPS

materijal izrade

40 cm

visina

TRIJUMF

1986.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

48,5 cm

visina

AUTOPORTRET NA KONJU

1987.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

48 cm

visina

AUTOPORTRET NA KONJU

1987.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

48 cm

visina

POMIRENJE

1987.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

52,5 cm

visina

TRAGAČ

1987.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

44,5 cm

visina

INTROSPEKCIJA

1988.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

44,5 cm

visina

INTROSPEKCIJA

1988.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

44,5 cm

visina

JAHAČ

1988.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

42 cm

visina

POGLED KA SUNCU

1995.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

38 cm

visina