SKULPTURE ŽENE

NOSTALGIJA

1970.

godina

GIPS

materijal izrade

66,5 cm

visina

RAZMIŠLJANJE

1972.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

67,5 cm

visina

RAZMIŠLJANJE

1972.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

67,5 cm

visina

SJEĆANJE

1972.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

70 cm

visina

ŽENA KOJA ČEKA

1974.

godina

GIPS

materijal izrade

79 cm

visina

TORZO

1976.

godina

GIPS

materijal izrade

26 cm

visina

IGRA ŽENE

1979.

godina

PATINIRANI ZUBARSKI GIPS

materijal izrade

144 cm

visina

SAMOĆA ŽENE

1978.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

83 cm

visina

SUDBINA ŽENE

1979.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

80 cm

visina

GLAVA ŽENE

1980.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

15 cm

visina

BALERINA

1978.

godina

BRONCA

materijal izrade

49,8 cm

visina

MALA FIGURA ŽENE

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

53 cm

visina

MOLITVA ZA MIR

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

66 cm

visina

STABILIZACIJA

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

80 cm

visina

STABILIZACIJA

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

80 cm

visina

TORZO ŽENE

1982.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

61 cm

visina

ČEDNOST

1984.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

66 cm

visina