SKULPTURE KONJI

GLAVA KONJA I

1979.

godina

PATINIRANI ZUBARSKI GIPS

materijal izrade

40 cm

visina

GLAVA KONJA II

1979.

godina

PATINIRANI ZUBARSKI GIPS

materijal izrade

66 cm

visina

KONJ U KASU

1984.

godina

GIPS

materijal izrade

41,5 cm

visina

KONJ

1985.

godina

GIPS

materijal izrade

45 cm

visina

KONJ U STRAHU

1985.

godina

GIPS

materijal izrade

23 cm

visina

OBJAVA

1985.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

41 cm

visina

KONJ

1986.

godina

GIPS

materijal izrade

37,5 cm

visina

KONJ BEZ JAHAČA

1986.

godina

GIPS

materijal izrade

27 cm

visina

RAZIGRANI KONJ

1989.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

43 cm

visina

KONJ U SKOKU

2012.

godina

GIPS

materijal izrade

48 cm

visina

ZELENI KONJ

2012.

godina

PATINIRANI GIPS

materijal izrade

43 cm

visina

KONJ UZDIGNUTE GLAVE

2013.

godina

GIPS

materijal izrade

37 cm

visina